فندر در صنایع دریایی جایگاه بسیار مهمی را داراست و متناسب با شرایط اسکله نوع شناور، وضعیت پهلو گیری و نوع نصب به عنوان ضربه گیر روی بدنه شناور ها و قسمت های مختلف اسکله نصب می گردد. انواع فندر های تولیدی به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب...

طراحی و ساخت انواع سازه های فلزی دریایی و صنعتی ،سوله ، و...  جهت  صنایع و بنادر مختلف کشور.

ادامه مطلب...

هدف استفاده از لاستیک در طرح های آبی عمدتاٌ مربوز به ایجاد بند ها ، سدها، افزایش ارتفاع و حجم ذخیره سدها، استفاده از لاستیک به جای دریچه ها ،تله اندازی رسوب، بند های انحراف ،بند های تنظیمی ، و استفاده در نیرو گاه های آب ،ایجاد دریاچه مصنوعی جهت کمپینگ و ورزشهای آبی ،جلوگیری از شور شدن آب رودخانه های ساحلی ، ایجاد ذخیره های تبخیری ، استخراج نمک و ایجاد محیط مناسب برای حیات زیست مطرح شده است .

ادامه مطلب...

ساخت ، تولید ونصب انواع تجهیزات مهار بندی شامل بلارد-– capstan – quick release –winch- زنجیر و ...) جهت استفاده در بنادر مختلف .

ادامه مطلب...

هدف از بکار گیری بولارد نگاه داشتن شناور در محل پهلو گیری و پیشگیری از دور شدن یا حرکت آن  در امتداد محل پهلو گیری با استفاده از خطوط مهار بندی می باشد .معمولاٌ یک شناور توسط 2 تا 8 خط مهار کنترل می شود .بولارد بایستی بتواند نیروی مهار بندی را در زاویه مهار تحمل نماید .

ادامه مطلب...