سازه های فلزی

طراحی و ساخت انواع سازه های فلزی دریایی و صنعتی ،سوله ، و...  جهت  صنایع و بنادر مختلف کشور.

گالری تصاویر