فانوس دریایی (بویه)

بویه سازه ای است شناور از جنس پلی اتیلن و یا فلز که برای مقاصد گوناگون درروی آب دریاها ،اقیانوس ها ، و رودخانه ها به کار میرود .این مقاصد می تواند نشان دادن مکان های خطرناک (Danfer buoy) ، مسیرهای مجاز و راهنمای دریایی (Marker buoy ) ، مقاصد هواشناسی و تحقیقات اقیانوس شناسی (Wave scanner buoy)  ، و یا بویه های پهلو گیری و بویه های لنگر باشد . 

گالری تصاویر