قطعات اکسترودی

دامنه تولید قطعات اکسترودری بسیار گسترده بوده و شامل انواع ضربه گیر های D شکل ،انواع درز انبساط ها ،انواع آب بند شیر ها و مخازن ، انواع شیلنگ ها ، سیل ها ، و واشر ها می گردد.

گالری تصاویر