انواع ضربه گیر های اسکله (فندر )

فندر در صنایع دریایی جایگاه بسیار مهمی را داراست و متناسب با شرایط اسکله نوع شناور ،وضعیت پهلو گیری ونوع نصب به عنوان ضربه گیر روی بدنه شناور ها و قسمت های مختلف اسکله نصب می گردد.انواع فندر های تولیدی به شرح زیر می باشد :

ocean transportation 1 فندر های سلولی تا سایز 2000(Cell Fender)
ocean transportation 1فندر های مخروطی (Cone Fenders)
ocean transportation 1فندر های تلسکوپی (Telescopic Fenders)
ocean transportation 1 فندر های وی (Fenders V )
ocean transportation 1فندر های ترکیبی (Composite Fenders)
ocean transportation 1فندر های مکعبی (Cubic Fenders)
ocean transportation 1فندرهای برشی ( Shear Fenders)
ocean transportation 1فندر های دماغه کشتی (Tug Fenders )
ocean transportation 1فندر های استوانه ای تا طول 7 متر (Cylindrical Fenders )
ocean transportation 1ضربه گیر و دمپر لاستیکی غیر مسطح (Damper )

گالری تصاویر