شرکت بسپار سازه بندر با تجهیز کامل آزمایشگاه کلیه امکانات جهت انجام انواع آزمون ها بر روی کامپاند خام و اندازه گیری خواص فیزیکی مکانیکی و شیمیایی جهت محصولات لاستیکی پلیمری را تامین کرده تا در جهت تولید محصولات با کیفیت بالا و تحت کنترل در تمامی مراحل اقدام نماید.

سایش
Labratory 14
Labratory 16
Labratory 18